dilluns, 12 d’abril del 2010

Pujalt es troba situat al Batlliu de Sort (A l’època medieval, els pobles d’Olp, Castellviny, Pujalt, Enviny, Bressui, Llarvén, Montardit de Dalt i Montardit de Baix estaven custodiats per un administrador senyorial al servei dels comtes. Aquesta figura rebía el nom de Batlle i el territori que controlava, Batlliu).
Pujalt és un poble tranquil de menys de 30 habitants i està situat a 1.160 metres d’altitud. S’hi pot accedir des de Sort per dues carreteres diferents, al Nord passant per Olp i al Sud per Enviny, Llarvent i finalment Montardit de Dalt.

2 comentaris: